Aktualności
2021-02-26

Nowy produkt - Lampa do fototerapii noworodków


W naszej ofercie pojawiło się nowe urządzenie - Lampa do fototerapii noworodków.
Urządzenie zostało opracowane przy udziale specjalistów z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy.
Lampa może być stosowana jako oddzielny wyrób o konstrukcji przenośnej, umożliwiającej stosowanie jej do terapii noworodków przebywających w inkubatorach zamkniętych, a także mocowanie jej na wsporniku jako wyposażenie dodatkowe stanowisk do resuscytacji i ogrzewaczy promiennikowych. Lampa jest również przystosowana do wbudowywania do innych urządzeń jako moduł.


2021-02-25

Nowy produkt - Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu


W naszej ofercie pojawiło się nowe urządzenie - Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu, przeznaczony do wbudowywania do innych urządzeń.
Moduł został opracowany przy udziale specjalistów z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy.
Urządzenie jest przeznaczone do dostarczania informacji o zmianie lokalizacji modułu w lokalnym układzie współrzędnych zorientowanym względem punktu bazowego w niewielkim zakresie przestrzennym i czasowym. Zakres przestrzenny lokalizacji obejmować ma obszar od kilku do kilkudziesięciu metrów wokół punktu bazowego w czaie od kilku sekund do kilku minut.


2021-02-24

Nowy produkt - Inteligentny sterownik Stanowiska do Resuscytacji Noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika


W naszej ofercie pojawiło się nowe urządzenie - Inteligentny sterownik Stanowiska do Resuscytacji Noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika.
Urządzenie nosi oznaczenie IR-H20 i zostało opracowane przy udziale specjalistów z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy.
Sterownik IR-H20 jest doskonałym uzupełnieniem produkowanego od ponad 20 lat sterownika IR-10 i może być jego zamiennikiem, gdyż wymiary modułu nowego sterownika IR-H20 są zgodne z wymiarami jego poprzednika IR-10.
W nowej konstrukcji wprowadzono szerego nowych rozwiąząń, m.in.:
 • zwiększenie bezpieczeństwa noworodka poprzez implementację inteligentnych alarmów o adaptacyjnych progach wyzwalania i integrację ich źródeł,
 • jednoczesna prezentacja wielu parametrów pracy na ekranie,
 • możliwość jednoczesnego stosowania różnych timerów do wspomagania zabiegów terapeutycznych i pielęgnacyjnych,
 • emitowanie przez urządzenie komunikatów głosowych,
 • rejestrowanie zdarzeń i parametrów pracy,
 • interfejsy do komunikacji zewnętrznej, w tym interfejsy do innych urządzeń medycznych,
 • możliwość przyszłej rozbudowy unkcjonalności,
 • elastyczność funkcjonalna.
Wzrost liczby realizowanych funkcji i wzrost stopnia ich skomplikowania wymusił zastosowanie graficznego interfejsu użytkownika w postaci kolorowego ekranu LCD-TFT w celu umożliwienia jednoczesnego prezentowania wyników pomiarów podstawowych parametrów oraz wyświetlania komunikatów tekstowych i rozbudowanego menu, niezbędnego do zadawania dużej ilości nastaw.


2020-01-08

Fundusze UE


W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Przenośna lampa do fototerapii noworodków." wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego
Oświadczenie

2020-01-08

Fundusze UE


W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu" wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego
Oświadczenie

2020-01-08

Fundusze UE


W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Opracowanie projektu inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika" wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego
Oświadczenie

2019-12-11

Fundusze UE


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Opracowanie projektu inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika". Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe

2019-12-11

Fundusze UE


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu". Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe

2019-12-11

Fundusze UE


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Przenośna lampa do fototerapii noworodków". Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe

2019-09-15

Nowy produkt - Zautomatyzowany inkubator do jaj ptactwa drobiowego


W naszej ofercie pojawiło się nowe urządzenie - Zautomatyzowany inkubator do jaj ptactwa drobiowego.
Urządzenie zostało opracowane przy udziale specjalistów z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy.
Zautomatyzowany inkubator do jaj ptactwa drobiowego przeznaczony jest do wylęgu drobiu w gospodarstwach indywidualnych nie nastawionych na masową produkcję drobiu (na potrzeby własne gospodarstwa). Inkubator oprócz podstawowych funkcji, takich jak pomiar i regulacja temperatury oraz wewnętrzny obieg powietrza, wyróżnia się następującymi funkcjami:
 • Pomiar wilgotności i regulacja wilgotności zintegrowana z funkcją ogrzewania
 • Oddzielenie komory inkubacyjnej od bezpośredniego wpływu elementu grzejnego - Wymuszony wewnętrzny obieg powietrza kanałami rozprowadzającymi
 • Zautomatyzowane wietrzenie komory inkubacyjnej
 • Zautomatyzowane obracanie jaj (+-45 stopni)
 • Alarmy temperatury i wilgotności (za niska, za wysoka)
 • Programowany cykl inkubacji - licznik dni, informacje o terminach prześwietlania jaj.
Spośród powyższych cech należy podkreślić cechy unikalne, niedostępne w innych urządzeniach na rynku (spoza segmentu urządzeń przemysłowych przeznaczonych dla ferm drobiu):
 • Redundancja czujników pomiarowych - awaria jednego z czujników nie wpływa na możliwość dokończenia procesu inkubacji
 • Zautomatyzowane wietrzenie komory inkubacyjnej - symuluje naturalne warunki inkubacji
 • Zintegrowana regulacja wilgotności - większość inkubatorów w tym segmencie rynku, o ile posiada taką funkcjonalność, potrzebuje zewnętrznego urządzenia.
 • Czujnik poziomu wody w układzie nawilżania - pozwala oszacować czas na jaki wystarczy zapas wody oraz generować alarm w przypadku jej bardzo niskiego stanu.


2019-09-08

Nowy produkt - Urządzenie do badania rozkładu przestrzennego i widmowego natężenia światła terapeutycznego


W naszej ofercie pojawiło się nowe urządzenie do badania rozkładu przestrzennego i widmowego natężenia oświetlenia światła widzialnego, przeznaczone do testowania stanowisk do fototerapii noworodków.
Urządzenie zostało opracowane przy udziale specjalistów z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy.
Urządzenie pozwala zmierzyć i przedstawić na współpracującym komputerze rozkład przestrzenny na badanej powierzchni natężenia oświetlenia terapeutycznym światłem niebieskim, wytwarzanego przez lampy do fototerapii noworodków i stanowiska do fototerapii noworodków.


2019-09-01

Nowy produkt - Inteligentny sieciowy odbiornik GPS


W naszej ofercie pojawiło się nowe urządzenie - Inteligentny sieciowy odbiornik GPS (GNSS) przeznaczony do pojazdów. Urządzenie nosi oznaczenie SP-EGD-1 i zostało opracowane przy udziale specjalistów z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy. Odbiornik SP-EGD-1 jest rozwinięciem produkowanego od lat i sprzedawanego w dużych ilościach odbiornika SP-AGD-3. Z pierwowzoru pozostała tylko obudowa, w środku znajduje się zupełnie nowa elektronika. Od poprzednika różni się nowym interfejsem Ethernet oraz zainstalowanym na w nim nowoczesnym 32-bitowym mikrokontrolerem ARM Cortex-M4. Dzięki dużej mocy obliczeniowej mikrokontrolera możliwa stało się zastosowanie interfejsu sieciowego Ethernet wraz z najpopularniejszymi protokołami TCP-IP oraz UDP, stosowanymi powszechnie sieciach LAN, w globalnej sieci Internet oraz w większości inteligentnych urządzeń z otaczającego nas świata, np. w komputerach stacjonarnych i laptopach, tabletach i smartfonach, sterownikach przemysłowych, urządzeniach medycznych, a nawet w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Pierwszym obszarem zastosowań naszych odbiorników GPS (GNSS) są systemy informacji pasażerskiej w pojazdach komunikacji publicznej (autobusy, tramwaje, pociągi), gdzie odbiorniki SP-EGD-1 mogą być wykorzystane do emitowania informacji dla pasażerów o bieżących przystankach i punktualności pokonywania trasy, emisji geolokalizowanych reklam, rejestracji parametrów jakościowych wykonywanej usługi komunalnej dla jednostek zlecających te usługi (np. samorządy miast). Odbiornik  może także zostać użyty do monitorowania pojazdów rozmaitych służb, takich jak np. karetki pogotowia, pojazdy straży pożarnej, radiowozy policyjne, pojazdy służb komunalnych, floty pojazdów przewoźników itp. Inne możliwe zastosowania to systemy nadzoru i zabezpieczenia przed kradzieżą, system rejestracji wykonywania usług dla zarządców flot pojazdów. Powyższa lista jest niepełna, a zakres zastosowań rozwija się w szybkim tempie.

2019-02-11

Fundusze UE


W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Zautomatyzowane stanowisko do badania rozkładu natężenia i widma światła terapeutycznego" wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego
Oświadczenie

2019-01-29

Fundusze UE


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Zautomatyzowane stanowisko do badania rozkładu natężenia i widma światła terapeutycznego".

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 - Szczegółowa Specyfikacja Zakresu Zamówienia

2018-12-18

Fundusze UE


W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego" wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego
Oświadczenie

2018-12-07

Fundusze UE


W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Inteligentny sieciowy odbiornik GNSS do pojazdów" wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego
Oświadczenie

2018-12-07

Fundusze UE


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: "Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego".

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 - Szczegółowa Specyfikacja Zakresu Zamówienia

Innowacyjne rozwiązania projektowe - elektronika i automatyka

O firmie

 • Jesteśmy małym przedsiębiorstwem projektowo-produkcyjnym z całkowicie polskim kapitałem
 • Działamy na rynku już od ćwierć wieku
 • Od 1993 roku zajmujemy się projektowaniem urządzeń elektronicznych, a od 1997 także ich produkcją
 • Wyprodukowaliśmy tysiące urządzeń dla trudnych i wymagających branż: medycyna i służba zdrowia, transport publiczny, produkcja przemysłowa.
 • Współpracujemy zarówno z wielkimi zakładami przemysłowymi międzynarodowych koncernów, jak i z małymi przedsiębiorstwami rodzinnymi
 • Nastawieni jesteśmy na współpracę kooperacyjną i dostarczanie modułów elektroniki do urządzeń wytwarzanych przez znanych na rynku producentów (produkcja OEM).
 • Projektujemy i dostarczamy stanowiska montażowe i testowe na linie produkcyjne w zakładach przemysłowych.
 • Specjalistyczne branże, dla których dostarczamy kluczowe komponenty (np. sterowniki inkubatorów otwartych czy sterowniki systemów informacji pasażerskiej) nie zostały na polskim rynku zdominowane przez wielkie zachodnie koncerny. Mamy w tym swój udział.
 • Podejmujemy się trudnych projektów z dziedziny miernictwa i kontroli procesów przemysłowych. Dzięki dużemu doświadczeniu nie obawiamy się wyzwań w postaci dużej wymaganej dokładności, krótkich czasów pomiarów czy dużych ilości gromadzonych danych.
 • Sprawnie posługujemy się metodami statystycznymi w miernictwie i kontroli produkcji (SPC i MSA).
 • Tworzymy wysokiej jakości dokumentacje techniczne, w szczególności dokumentacje do oceny zgodności (znak CE).
Systemy
kontrolno-pomiarowe

Projektujemy i instalujemy stanowiska kontrolno-pomiarowe (poka-yoke) do kontroli jakości na liniach produkcyjnych. Zainstalowane przez nas systemy...


WIĘCEJ ▼

Projektowanie
i produkcja elektroniki

Projektujemy i produkujemy moduły elektronikii do wielu różnych urządzeń z różnych branż, w tym również dla branż wymagających wysokiej jakości...


WIĘCEJ ▼

Systemy informacji pasażerskiej

Już od ćwierć wieku wspieramy naszą wiedzą znanych producentów systemów informacji pasażerskiej, projektując i produkując kluczowe elementy tych systemów...


WIĘCEJ ▼

Dokumentacja techniczna, ocena zgodności, znak CE

Od 15 lat specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości dokumentacji technicznej, w tym także kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania znaku CE...


WIĘCEJ ▼

Kontakt


STAR-PROJEKT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8
tel. +48 52 3758866, +48 52 3452794


KRS: 0000669488
NIP: 5542947388
REGON: 366832257